• Vattuniemenkatu 5, 00210 Helsinki
  • 0400 511 844
  • info@firebody.fi

Asiakassopimusehdot

Firebody OY laatimat sopimusehdot koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä kauppaa. Sopimusehtomme ja toimintatapamme noudattavat Kuluttajaviraston liikuntakeskuksille lähettämää ohjeistusta jäsenyyksien solmimisesta ja sopimuksien muutoksista. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu jäsensopimusehtojen molemminpuolinen noudattaminen, kaikkien asiakkaiden kohdalla tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti.

Firebody tarjoaa liikuntapalveluja (mm. kamppailulajeja, kuntotunteja sekä hyvinvointitunteja) niitä ostaville henkilöille. Palvelut sisältävät ohjattua toimintaa koulutettujen ohjaajien toimesta sekä kuntosalin vapaan käytön klo 05.30-23.00. Tuotteet maksetaan verkkokaupassa Bambora Oyj maksupalvelun kautta (ks.verkkokaupan ehdot) tai paikan päällä toimipisteessä.

  1. Firebodyn jäsenyys on voimassa ostetun kurssin tai 10x/kausikortin ajankohdan verran. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Alle 18-vuotiaan sopimuksen hyväksyy huoltaja ilmoittautumisen yhteydessä.
  2. Kurssimaksuja tai 10x kortti/kausikorttimaksuja ei palauteta kurssin/kauden alettua muina kuin kohdassa 3. mainituissa erikoistapauksissa. Ennen kurssin tai 10x kortin/kausimaksun voimassa olon alkamista tehdyn peruutuksen yhteydessä järjestäjällä on oikeus periä asiakkaalta kulloinkin voimassa oleva käsittelymaksu. Voimassa oleva käsittelymaksu on 15 Eur. Alle  7 (seitsemän) vuorokautta ennen kurssin alkua tai 10x kortin/kausimaksun voimassa olon alkamista voi peruutuksen tehdä vain lääkärintodistusta vastaan.
  3. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli 1 kuukausi), raskauden tai armeijan johdosta, voidaan jäsenyys keskeyttää. Em. keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todistus. Kesken kurssikauden keskeytetty kurssijäsenyys käsitellään em. tapauksissa aina tapauskohtaisesti.
  4. Kurssin järjestäjästä (Firebody) johtumattomasta syystä tapahtuva ohjaustunnin peruuntuminen ei oikeuta osallistumismaksun palauttamiseen asiakkaalle eikä korvaavien ohjaustuntien järjestämiseen. Ennalta arvaamaton tapahtuma voi olla esim. sähkölukon rikkoutuminen.
  5. Firebodyn järjestämille kursseille, ohjatuille tunneille tai kuntosalille ei saa tuoda ylimääräisenä ystäviä tai muita perheenjäseniä vieraaksi.
  6. Mikäli asiakas ei noudata sopimusehtoja, voidaan jäsenen kurssijäsenyys irtisanoa päättymään välittömästi ilman velvollisuutta palauttaa kurssimaksua.
  7. Firebody OY pidättää oikeuden muutoksiin. Mikäli kurssi joudutaan esimerkiksi perumaan ennen sen alkua, palautetaan kurssimaksu asiakkaalle kokonaisuudessaan. Syy kurssin perumiseen voi olla esimerkiksi se, ettei minimiosallistujamäärä täyty.

Tuotteet maksetaan verkkokaupassa Bambora Oyj maksupalvelun kautta. (kts. verkkokauppa ehdot) tai toimipisteessämme.